Fryslan2.nl

Dorpskrant Achlum Friesland

Dorpskrant Achlum Friesland
Vereniging Dorpsbelang Achlum. Hier vind je informatie over het heden en de geschiedenis van dit oude idyllische terpdorp, met zijn vele rijksmonumenten, gelegen aan de Achlumervaart in de Gemeente Waadhoeke.

Link toevoegen

dorpsbelang, achlum, fryslan, friesland, Waadhoeke, DeWaadhoeke, Waddenhoek

nach oben