Fryslan2.nl

Kaatsclub Achlum Friesland

Kaatsenclub Achlum
K.V. Achlum is in 1994 ontstaan uit een fusie van ‘Sport en Freonskip' en ‘Hâld Moed'. De vereniging is aangesloten bij de KNKB en bij de Federatie Franekeradeel. K.V. Achlum heeft haar eigen clubblad Yn ‘t Napke. Sinds 2003 is K.V. Achlum de trotse bezitter van een eigen clubgebouw. Achlum kaatst op het terrein in het midden van Achlum, ‘het vierkant'.

Link toevoegen

keatsen, keatse, keatzen, fryslan, friesland, Achlum,

nach oben